2. Zdravá komunikace Copy

Vítejte ve 2. bloku Rekonstrukce identity zaměřeného na oblast prostého vnímání a nesouzení a konstruktivní (nenásilnou) komunikaci.

Níže přikládáme aplikační příklady k tomuto bloku, kde naleznete konkrétní příklady a sdílení vašich předchůdců.