Podmínky a pravidla Copy

  • Je zakázáno umísťovat nápoje a jídlo vedle jakékoliv techniky.
  • Dorazit minimálně hodinu předem k nachystání scenérie a natáčení
  • V letních měsících se zapíná klimatizační jednotka minimálně 30 minut před příchodem aktérů. Zůstává zaplá po celou dobu až po zkoušku zvuku.
  • Manipulace s kamerami je opatrná! Kamery nesnesou prudké zacházení, otřesy, zohýbání HDMI kabelu aj.
  • Při odchodu ze studia je zapotřebí se ujistit, že veškeré kamery jsou vyplé, ochráněny krytem objektivu, světla jsou zhaslá. Veškerá technika je navrácena na její původní místo.
  • Při manipulaci se softboxy dbáme na zvýšenou opatrnost. Mají plastové úchyty, které se mohou poškodit.
  • Dodržovat chronologický postup při zapínání studia.