Otázky a odpovědi – FAQ

Časová stopáž:

0:00 Jaký máte názor na otevřené sdílení výše mzdy různě kvalifikovaných zaměstnanců
1:55 Jak měříte nákladová, například účetní, oddělení?
5:42 Jak zajistit pochopení, že se výše mzdy odvíjí od výkonu a zamezit tak nezpůsobit tak demotivaci ostatních
7:32 Jak upozornit vedoucího z pozice podřízeného, že se kolektiv rozpadá?
8:59 Co když máme z krizí radost a jejich řešení nás naplňuje?
10:40 Je lepší jít cestou downsize organizace anebo se držet dlouhodobějších cílů za cenu rizika kolapsu?
14:12 Přijde krize vždy, nebo je možné ji dle určitých znaků rozpoznat a včas reagovat?