Otázky a odpovědi – FAQ

Časová stopáž:

0:00 Když se nováček seznámí s rolí a odsouhlasí, že všemu rozumí, jak zajistit, aby tomu popisu uvěřil a tím padem jej vykonával?
5:52 Jak si přitáhnout správného uchazeče a jak moc ovlivňuje proces kondice toho, kdo jej přijímá?
8:54 Jak pomoci při systémových změnách stávajícím zaměstnancům?
13:08 Jakým způsobem zajistit, aby zaměstnanec dělal svou práci rád?
15:23 Nesvážu příliš detailním popisem zaměstnanci ruce? Nepřinese nový člověk nové přístupy?
16:38 Popis role se vytváří na pracovní pozici nebo pro konkrétního zaměstnance?
22:30 Při změně v systému odměňování, je dobré přistupovat k onomu individuálně nebo systémově?