Otázky a odpovědi – FAQ

Časová stopáž:

0:00 Kam řadíte koučing z hlediska vybavenosti manažera?
0:34 Jak podpořit pracovníky v organizaci, aby přijmuli zodpovědnost za svou práci?
1:51 Jak vést krizovou situaci, ve které je potřeba sdělit negativní zprávu?
4:30 Jak moc jsem zodpovědný za udržování kompetencí ostatních oddělení, která jsou zapříčiněná vyyšším vedením?
7:43 Jak umět vytknout porušení pracovních povinností podřízeným, kteří toto zapírají?
10:28 Jak řešit zpětnou vazbu mezi nadřízeným a podřízeným, kteří jsou v osobní rovině přáteli?
14:36 Jak zlepšit vztahy s kolegy?
15:56 Jak motivovat mladé zaměstnance, kteří si nehledají práci, ale jen plní zadání
17:11 Jak s témate pracovat, pokud mi chybí emptatie?
18:07 Existují specifikaci při dialogu kolegů, kde neexistuje přímá hierarchie?
20:37 Jak řešit neplnění pracovních povinností a trávení času na internetu u kolegy na stejné úrovni?
22:10 Jak si poradit se silně heterogenním týmem, který byl dříve veden bez zájmu a velmi benevolentně?
24:05 Jak zlepšit komunikaci bez osobních rozporů?
25:59 Jak správně přijímat a dávat zpětnou vazbu?
26:47 Jak nastavit systém rozvoje zaměstnanců a jak ho vyhodnocovat?
28:23 Je zdravé povyšovat na základě očekávaného zvýšení výkonu?