Úvod

Zdravíme všechny účastníky kurzu,
bylo vám přiřazeno online vzdělávání v našem systému aplikujdopraxe.cz.

V tomto tréninkovém programu posílíte své schopnosti na pozici manažera a vedoucího týmu.

Kurz má 6 lekcí, které slouží jako základ pro práci s vaším partnerem – studijním trenérem.
Součástí každé lekce jsou výuková videa, zvuková stopa se záznamem nejčastějších otázek a odpovědí z webinářů a také workbook k samostatné práci.

 Vždy po dvou lekcích Vás čeká individuálním setkání se studijním trenérem, kde maximalizujete přínos z lekce a vylepšujete postupy pro specifické potřeby Vaší práce s týmem.