📑 Zadání úkolu – Argumentační výzvy Copy

Úkol:
  1. Praktikujte všechny probrané argumentační výzvy v praxi.
    • Každou minimálně 1krát v profesní oblasti.
    • Každou minimálně 1krát v neprofesní oblasti.
  2. Výsledky svého praktikování sepište a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.