📑 Zadání úkolu – Networking Copy

Úkol:
  1. Zúčastněte se networkingového setkání Simply Business.
  2. Sepište své pocity, zkušenost a uvědomění, které vám networking přinesl a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.