Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/312889/virtual/www/wp-content/plugins/learndash-course-grid/includes/class-utilities.php on line 494
2.5.1 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán - Online kurzy a e-learning

2.5.1 Kdo definuje základní pilíře organizace, organizační struktura a akční plán

Kdo definuje základní pilíře organizace?

Smysl (proč organizace existuje), misi (poslání) a vizi definuje aktivní vlastník. Z vize následně vedení exekutivy definuje cíle strategické (dlouhodobé), taktické (střednědobé) nebo operativní (krátkodobé).

Vize jsou nástroj, jak skrze představy naplňovat v hmotném světě, že organizace má smysl, proč vznikla a má poslání, kvůli kterému existuje.

Pro lepší pochopení zhlédněte krátké video.

https://vimeo.com/714396927/94acb59a7c

TIP: 

Napište vaše poslání, aby bylo přitažlivé. Ty správné to přitáhlo a ostatní odpudilo. Mise popisuje, co má vaše organizace dělat a vize říká, jak má vaše organizace dělat, to co má dělat. U cílů nezapomeňte uvést, do kdy je chcete splnit.

Podívejte se na následující video a naučte se správně definovat základní pilíře organizace prostřednictvím otázek: Proč? Co? Jak?

Snímek obrazovky 2022-06-07 v 14.06.23

Typy systémového fungování

Nejvyšší entita je organizace. Aby existovala, musí mít základní pilíře (smysl, mise, vize, hodnoty), které musí být popsané a kodifikované. Organizace ale potřebuje i řád, organizační strukturu, která umožňuje pochopit, jak organizace funguje, jaké jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti (s čím se na koho mohu obrátit, apod.). K fungování potřebujete lákat i ty správné lidi, které do struktury vhodně dosadíte. Pro pochopení důležitosti systémového fungování zhlédněte následující video.

https://vimeo.com/714394411/a9c60e61e9

Důvody, kvůli kterým odchází lidé nejčastěji z firmy, jsou:

1. kolektiv/atmosféra/klima,
2. nadřízený
…peníze jako důvod jsou až na 4. místě.

Organizační struktura

Organizační struktura (dále v textu i jako organigram) je grafické uspořádání rozdělení moci v organizaci. Organizační struktura je součást na cestě mezi statickým a dynamickým způsobem řízení. Seznamte se s jednoduchým způsobem, jak nad ní přemýšlet.

https://vimeo.com/714397100/4033ad5bbb

Organigram – základní schéma distribuce moci

https://vimeo.com/714396967/419b397371

POZOR: 

Je naprosto legitimní, že jeden pracovník může vstupovat do několika profesních rolí. Vždy je nutné, aby pracovník věděl, v jaké roli koná. Nadřízený musí být vždycky jen jeden – každá role má vždy jen jednoho vedoucího. Pokud máte více rolí, můžete mít více vedoucích, ale je nutné si vždy uvědomit, ve které roli máte kterého vedoucího.

Post a comment

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.