Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/312889/virtual/www/wp-content/plugins/learndash-course-grid/includes/class-utilities.php on line 494
2.5.13. Soft skills – vybrané kapitoly z konstruktivní komunikace včetně Korektivního interview - Online kurzy a e-learning

2.5.13. Soft skills – vybrané kapitoly z konstruktivní komunikace včetně Korektivního interview

Čím je toto téma klíčové?

Komunikativnost je natolik běžnou součástí každodenního života, že ji často lidé nevnímají jako kompetenci, na které je potřeba pracovat.

Až v momentě, kdy dochází ke konfliktům v interakci s druhými, zaznívá z úst většiny lidí, že „to stojí jen na komunikaci“ nebo že „jsme měli lépe komunikovat“.

Systémově se komunikativnost nikdy neučila a není součástí základní gramotnosti tak jako je například čtení a počítání, proto k ní lidé přistupují většinou intuitivně, což zejména v případě konfliktů vůbec nemusí stačit.

Proč je komunikace klíčová v našem každodenním životě zjistěte z následujícího videa.

https://vimeo.com/744107881/67564e56d9

Konstruktivní komunikace

Konstruktivní komunikace vychází z komplexního konceptu psychologa a autora Marshalla Rosenberga, který vydal knihu se stejným názvem Nenásilná komunikace (Non-violent communication – NVC). (zdroj níže)

Ve vzdělávání Antares se zaměříte na vybrané techniky z Nenásilné komunikace (konstruktivní komunikace), které vám pomohou bez problémů vyřešit většinu situací v každodenním, ať už pracovním nebo osobním životě. Vždy je možné při interakci s druhým člověkem sáhnout i po nekonstruktivní komunikaci. Ta je však většinou toxická a destruktivní, proto se jí ve vzdělávání Antares nezabýváme.

Klíčem k nenásilné komunikaci je způsobilost strategického zvládání emocí, kterému jste se věnovali v předchozích tématech.

Seznamte se nenásilnou komunikací a jejím přínosem v následujícím videu.

https://vimeo.com/744107929/5376f51510

 

Konstruktivní komunikace se dělí na přímou a nepřímou.

Snímek obrazovky 2022 08 29 v 8.24.42 2.5.13. Soft skills – vybrané kapitoly z konstruktivní komunikace včetně Korektivního interview - Online kurzy a e-learning

Přímá konstruktivní komunikace

Přímá komunikace si jde tou nejkratší možnou cestou za dosažením cíle.

Prostudujte techniky přímé konstruktivní komunikace skrze následující video.

https://vimeo.com/744108544/3bc0d27415

Technika vlastního pozorování

1. Vnímání

Např. Vidíte, že člověk, se kterým jste zrovna na jednání, se už po několikáté krátce za sebou dívá na hodinky.

 

2. Žádání o mandát

Např. „Něčeho jsem si všiml, můžu to s vámi sdílet?“

 

3. Sdílení vjemu nebo domněnky

Vjem: Např. „Všiml jsem si, že jste se již po několikáté za naše setkání podíval na hodinky.“
Domněnka: Např. „Mám pocit, že na naše setkání nemáte prostor.“

 

4. Dotaz nebo zpochybnění

U vjemu dotaz: Např. „Můžu vám nějak pomoct?“
U domněnky zpochybnění: Např. „Ale možná se pletu. Jak to vnímáte vy?“

TIP: 

U osobních blízkých vztahů (partner, rodič, blízký přítel atp.) často nemusí být vhodné používat tuto techniku ve všech 4 krocích, jelikož by to mohlo vyvolat opačný efekt. Techniku si v těchto případech můžete upravit, ale zachovejte vždy alespoň 1. a 3. krok.

Technika sdílení emoce

1. Sdílení emoce

Např. „To, co říkáš, mi vadí a začínám být opravdu naštvaná.“

2. Žádost o potřebu

Např. „Prosím tě, dej mi teď pár minut prostor.“

Nepřímá konstruktivní komunikace

Soubor technik nepřímé komunikace vedoucích k cíli méně přímým způsobem umožňujícím určitou flexibilitu a taktizování.

Prostudujte techniky nepřímé konstruktivní komunikace skrze následující video.

https://vimeo.com/744108285/fe44e142a5

Akceptace

Akceptace – Potvrzení

Např. „Slyším, co říkáš.“, „Hm“„Děkuji.“

TIP: 

Pozor na to, abyste nevyvolali záměnu se souhlasem, pokud to, co potvrzujete s vámi není v souladu.

Akceptace – Ztotožnění

Např. „Jestli se ti tohle stalo, tak úplně rozumím tomu, jak se tak cítíš.“

TIP: 

V některých případech je vhodné využít i soucítění (pečujícím způsobem) v různých intenzitách: Např. „To je mi vážně líto.“ nebo „Mě to mrzí víc než tebe.“

Aktivní naslouchání

Aktivní naslouchání – Parafráze JÁ

Např. „Jestli se ti tohle stalo, tak úplně rozumím tomu, jak se tak cítíš.“

Aktivní naslouchání – Parafráze TY

Např. „Chceš mi tím říct, abych udělala tohle?“

Korektivní interview

Korektivní interview je nástroj jak vracet člověka k zodpovědnosti a zpátky do akce, která směřuje k výsledku. Tento způsob rozhovoru napravuje to, že se dotyčný člověk chová v rozporu s firemními principy. Použijete jej vždy, když se u vašich podřízených/kolegů vyskytne něco, co tam nemá co dělat. Pokud napravující rozhovor nepoužijete, legitimizujete tím jejich chování.

Korektivní rozhovor musí naplnit 2 cíle:

  1. Vrátí člověka zpátky do akce
  2. Buď zlepší nebo nezhorší vzájemný vztah.

 

Aby korektivní interview mělo účinek, má přísně stanovený postup – několik kroků, které je třeba dodržet:

1. Přineste fakta

Mějte nachystaná reálná data (ne domněnky) o dané situaci, která předložte podřízenému nezpochybnitelným způsobem.

Pokládejte uzavřené otázky tak, aby byla odpověď vašeho podřízeného vždy jasné ANO.
Např. „Shodneme se na tom, že pracovní doba začíná v 8 hodin?“ –> ANO
„Shodneme se na tom, že jsi přišel tento týden už po třetí pozdě?“ –> „Hm, jo“

TIP: 

Není potřeba člověka „grilovat“, potřebujete jen vytvořit sérii autentických dotazů, které jasně specifikují to, na čem jste se domluvili a co člověk porušuje, aby výsledkem bylo jasné zvědomění porušení pravidel a přimknutí k zodpovědnosti.

2. Volejte po jasné akci

Po tom, co jste se díky sérii otázek shodli na tom, že podřízený určitým způsobem pochybil, pokládáte otázku: „Co s tím uděláš/uděláte?“ očekáváte jasný návrh konkrétních nápravných kroků, za které si dotyčný zároveň přebírá zodpovědnost.

Příliš slabé a příliš silné (tedy nežádoucí) návrhy odmítejte tak dlouho, dokud se s dotyčným nedomluvíte na nové formě jasně definovaného závazku. Jeho návrh by měl být smysluplný, realizovatelný, funkční, termínovaný atp. a měl by vést nejen k nápravě vzniklé situace, ale hlavně k převzetí plné zodpovědnosti za následky chování.

[3. Co za to? (Alternativa používaná v případě závažných situací)]

Pro tento krok sáhněte ve specifických situacích při závažných proviněních/selháních, která mají ohrožující dopad na organizaci/tým, ať už v otázkách finanční či jiných.

Pokud se pracovník v předešlém kroku nestaví k situaci, kterou zapříčinil, kompenzačně, přestože je to na místě, vložte do rozhovoru ještě tuto otázku.

4. Co v případě, když to udělá znovu?

V momentě, kdy máte s pracovníkem definované a odsouhlasené reálné a funkční řešení, které vedle nápravy situace přinese i převzetí zodpovědnosti, ptáte se: „Co se stane, když to uděláš/uděláte znovu?“

Chcete, aby pracovník v plné vážnosti definoval něco (potenciální hrozba sankcí, kterou si sám navrhne), co nebude chtít zažít a tedy udělá vše proto, aby se té situaci vyhnul.

5. Ponaučení

Než uzavřete korektivní interview, nezapomeňte vnést měkkou manažerskou techniku dotazování např. „Co si z tohoto rozhovoru odnášíš/odnášíte?“ a „Co ses/jste se díky tomu naučil/a?“

Zmíněné otázky vám pomohou ověřit, že si z celého rozhovoru pracovník opravdu odnesl, co bylo třeba.

6. Jak se cítí? (Leadership)

V případě potřeby můžete sáhnout i po leadershipu formou opečování emoční kondice pracovníka. Některá korektivní interview mohou být náročná i přesto, že proběhnou hladce a konstruktivně. Nebojte se proto zeptat pracovníka, jak se cítí (a pokud sám nedodá, co potřebuje, tak ho o to požádejte), případně si s ním domluvte krátké neformální setkání, kde ho ještě opečujete.

TIP: 

Výše uvedené příklady jsou vhodné pro rozhovor s podřízeným. Techniku však můžete použít i pro jiné role, ať už v osobním nebo pracovním životě.

Seznamte se s technikou korektivního interview skrze praktické příklady v následujícím videu.

https://vimeo.com/744108043/cdcdce14f3

Post a comment

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.