4.4 UMĚNÍ PŘEDNÁŠET A PREZENTOVAT 1. ČÁST

V tu00e9to u010du00e1sti vu00e1s u010dekaju00ed tu00e9mata:

n
    n
  • Didaktika aneb Bloom’s taxonomy
  • n
  • Neju010dastu011bju0161u00ed chyby
  • n
  • Pravidla
  • n
  • Modernu00ed pojetu00ed prezentace
  • n