5.13 KOMPETENCE – Shrnutí a opakování, kompetence Copy