Jak to aplikovat? Copy

Úkol:
  1. Praktikujte koncentrační cvičení.
  2. Sepište, jak vám koncentrační cvičení pomohlo a co jste si během praktikování uvědomili.