Prorůstání se do sociální sféry klientů a jejich přátel