Uvítání Copy

Vítáme vás u kurzu Jak iniciovat a dotáhnout do konce krizové řízení.

Čekají vás dva bloky, ve kterých najdete vždy video záznam z webináře, prezentaci, která webinář provázela a textový záznam z webináře, který vám může sloužit jako skripta.

V prvním bloku se dozvíte, co to vlastně krize je a jaké jsou principy pro zvládání krizové situace. Druhý blok vás pak provede tématem jako je zvládání klesajícího trendu a odhalí vám jednotlivé kroky vedoucí ke zvládnutí krize ve vaší organizaci.

Pojďme se do toho tedy pustit!