Dokumenty ke studiu

n

Zde naleznete ke stau017eenu00ed veu0161kerou potu0159ebnou dokumentaci ke studiu. Naleznete zde dvu011b sekce – smu011brnice a vzory pracu00ed a u0161ablony.

nn

Ve smu011brnicu00edch naleznete smu011brnici o modulovu00fdch a zu00e1vu011breu010dnu00fdch pracu00ed a veu0161keru00e9 potu0159ebnu00e9 informace se jich tu00fdkaju00edcu00ed. Du00e1le smu011brnici o pu0159iju00edmacu00edm u0159u00edzenu00ed a pru016fbu011bhu studia a nakonec smu011brnici popisuju00edcu00ed pu0159eruu0161enu00ed u010di vylouu010denu00ed ze studia.

nn

Ve vzorech pracu00ed a u0161ablonu00e1ch naleznete vzor disertau010dnu00ed a modulovu00e9 pru00e1ce pro inspirace a taku00e9 u0161ablonu pro psanu00ed pracu00ed. Tu si stu00e1hnu011bte a vyuu017eu00edvejte ju00ed vu017edy pu0159i psanu00ed modulovu00fdch pracu00ed a v zu00e1vu011bru studia pu0159i psanu00ed disertau010dnu00ed pru00e1ce.

n