Jak zajistit, aby se každý člověk v organizaci choval tak, jako by mu patřila?

V jaké kondici je vaše firma?

Zjistěte její silné a slabé stránky

Zaujal vás obsah?

Mnohem více naleznete v plném přístupu.

shot Jak zajistit, aby se každý člověk v organizaci choval tak, jako by mu patřila? - Aplikujdopraxe.cz
Přehrát video

Konzultace s odborníky z essential college

V rámci tohoto kurzu máte možnost využít konzultaci s naším odborným konzultantem.

Co na konzultaci zjistíte?

Společně probereme a ujasníme si vize a cíle společnosti ve které působíte.

Kde se profesně momentálně nacházíte a jaké kompetence vám chybí k dosažení vytyčených cílů.