Popis role

Psychodiagnostik – psycholog

Psychodiagnostik zastává roli diagnostika a psychologa v rámci přijímacího řízení uchazečů o studium na UAM. Klíčovou činností je co nejpřesněji shrnout výsledky diagnostických testů, které vyplňují naši uchazeči o studium. Diagnostik na základě vyplněných testů posoudí, zdali je uchazeč vhodný ke studiu. Klíčovou činností psychologa je vedení rozhovoru s uchazečem o studium tak, aby bylo po rozhovoru zřetelné, zdali je uchazeč vhodný do studia či ne.

Nadřízeným psychodiagnostika je vedoucí studijního oddělení. Psychodiagnostik nemá žádné podřízené.