Úvod

Vážení účastníci,

vítáme vás u kurzu pro prodejce vyhrazených léčiv.​ Po celou dobu vás bude provázet odborný garant Mgr. Lucie Viktorová.

V rámci kurzu projdete 31 témat, rozdělených do tří bloků:

  • legislativa
  • humánní vyhrazená léčiva
  • veterinární vyhrazená léčiva
Lekce obsah
0% Hotovo 0/1 kroků