📑 Zadání úkolu – Praktikování Copy

Úkol:
  1. Praktikujte všechno v praxi.
    • Minimálně 5krát v profesní oblasti.
    • Minimálně 5krát v neprofesní oblasti.
  2. Výsledky svého praktikování sepište a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.