Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/312889/virtual/www/wp-content/plugins/learndash-course-grid/includes/class-utilities.php on line 494
2.5.12. Doplňkové materiály k popisu role a k organizační struktuře - Online kurzy a e-learning

2.5.12. Doplňkové materiály k popisu role a k organizační struktuře

Úvod k doplňkovým materiálům k popisu role

O pravidlech, jak psát pravidla, koluje spousta mýtů. Doplňkové materiály jsou často významnější, než materiály tvořící statický systém (popisy rolí), proto je klíčové s nimi dobře pracovat.

Jaké existují doplňkové materiály?

 

Obecné doplňkové materiály

  • Směrnice
  • Návod
  • Formulář


Speciální doplňkové materiály

  • Nařízení
  • Norma
  • Best practices


Pojďte se s nimi seznámit skrze následující video.

Směrnice

Směrnice je spjatá s konkrétní rolí a stanovuje, jak má vykonávat stanovené povinnosti. Obsahuje:

  • co má daná role dělat;
  • jak to má dělat správně;
  • čemu se má vyvarovat.

TIP: 

Směrnici je důležité psát v ich-formě (tj. 1. os j. čísla) v přítomnosti. Čím komplexnější téma směrnice popisuje a čím je delší, tím více příběhovým způsobem je potřeba ji psát, tím více tipů, reálných situací a praktických příkladů je třeba připojit. Směrnice se pak stává materiálem, který v sobě spojuje i best practices. Čím obecnější směrnice je, tím je důležitější prokládat text dalšími objekty jako je obrázek, graf, video atp. Směrnice je edukativním materiálem, který má mít na čtenáře vliv, neměla by tedy být suchopádná.

Jaký je rozdíl mezi směrnicí, návodem a procesem?
Jaké náležitosti má mít směrnice a jak ji psát?
Shlédněte následující video a seznamte se s konkrétními příklady směrnic.

https://vimeo.com/734380752/06d1f61463

Návod

Návody už z podstaty svého názvu vedou dotyčné krok za krokem nějakou situací. Zkompetentňují své čtenáře a pomáhají jim snázeji a efektivněji vykonávat danou činnost.

Seznamte se s návody skrze následující video.

https://vimeo.com/734380476/310f5bf1d0

Nařízení

Nařízení oproti směrnici vytváří direktivní diktát – všeobecně závazný pokyn, který je závazný pro všechny, kterých se týká. Většinou jde o urgentní řešení palčivé situace stanovené vedoucím a vcházející v platnost ihned po jeho vytvoření. oproti směrnici jeho uvedení v účinnost nepředchází diskuze.

Seznamte se s příkladem nařízení v následujícím videu.

https://vimeo.com/734380304/785afe96ca

Best practices

Best practices je obsah, tedy know-how, které se získává z vědomého vykonávání aktivit, jež vedou k nadstandardním až mimořádným či extrémním výsledkům. Ať už kterýmkoliv směrem. Vždy jsou tyto situace poučné a je zapotřebí to zaznamenat. Best practises jsou speciálním doplňkovým materiálem, který je připojen k roli či k procesu. Jejich vlastník zajišťuje obohacení o know-how, které získává tímto způsobem a kodifikuje tak, aby to bylo inspirativní pro ostatní.

Zjistěte víc o best practices z následujícího videa.

https://vimeo.com/739614012/9c175ac058

Post a comment

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.