Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/312889/virtual/www/wp-content/plugins/learndash-course-grid/includes/class-utilities.php on line 494
2.5.14. Procesy – procesní mapování a tvorba procesů - Online kurzy a e-learning

2.5.14. Procesy – procesní mapování a tvorba procesů

Čím je toto téma klíčové?

Proč se vůbec věnovat tvorbě procesů a v čem je toto téma klíčové pro zavádění systému v organizaci? To zjistěte v následujícím videu.

https://vimeo.com/741790542/86835ce275

Prerekvizity

I sebelépe nastavené procesy budou fungovat pouze tehdy, pokud má organizace splněna následující povinnosti:

1. Základní stavební kameny, ke kterým patří:

 • pojmenované hodnoty;
 • uchopený smysl organizace včetně smyslu pro všechny skupiny, kterým slouží;
 • definované poslání;
 • ujasněné vize, které se rozpadají na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.


2. Statická deskripce řízení:

 • organigram – grafické znázornění distribuce moci;
 • popsané role se všemi směrnicemi, nařízeními, normami a dalšími doplňkovými materiály.


3. Vše je kodifikované, zveřejněné a odsouhlasené lidmi.

Seznamte se s potřebnými prerekvizitami pro správné fungování procesů v organizaci v následujícím videu.
https://vimeo.com/741790793/78f696f71c

Transformační model

Organizaci můžete řídit až ve chvíli, kdy máte procesy. Statická forma deskripce v organigramu proto musí být transformovatelná do procesu.

Jak probíhá transformace organizace do objektivně nastaveného a graficky správně ztvárněného procesu, který skutečně funguje?

 1. Mapování.
 2. Primární tvorba.
 3. Fungující procesní řízení, které je v čase potřeba revidovat a aktualizovat.

Poznámka: 

Graficky ztvárněný proces pomáhá nováčkům s rychlejší adaptací a stávající pracovníky podporuje ve vytváření inovací.

Co je transformační model a jak s ním pracovat se dozvíte v následujícím videu.

https://vimeo.com/741790981/582cd215f9

Čím začít?

Co vše musíte definovat a připravit na začátku tvorby procesu? Podle metodiky přípravy nesmíte zapomenout:

 • definovat vlastníka procesu;
 • vyznačit zdroje, aby při pohledu na grafické ztvárnění bylo všem jasné, odkud proces vychází, kam směřuje, a jaký je jeho výsledek;
 • uvést požadavky na vstupy do procesu a jejich dodavatele;
 • uvést požadavky na výstupy z procesu a jejich zákazníky;
 • regulátory;
 • definovat rozsah jednotlivých podprocesů a činností;
 • zmínit vhodnost vedení evidence;
 • určit způsob, jak dostávat zpětnou vazbu.

 

Více se dozvíte v přiloženém videu.

https://vimeo.com/741790912/43fec3c9b0

Proč musí být procesy grafické?

Popsat procesy pomocí souvislých textů je prakticky nemožné, jelikož by výsledek byl nepřehledný a pro příjemce velmi matoucí. Proto je mnohem lepší vyjádřit je grafickým znázorněním.

Pro komplexnější vysvětlení shlédněte následující video.

https://vimeo.com/741790851/7e14124732

Jakým jazykem modelovat procesy?

Pro modelování procesů se využívá jazyk UML (Unified Modeling Language). Jazyk obsahuje velké množství jednoduchých symbolů, které znázorňují různé mezistavy.

V následujícím videu vám představíme ty nejdůležitější symboly a jejich význam.

https://vimeo.com/741790585/27477b806d

Kroky pro tvorbu procesu

1. Krok – Špagetový diagram

Pokud ve vaší organizaci zatím žádné procesy nejsou, používá se při jejich přípravě špagetový diagram. Ten slouží k tomu, abyste si na začátku udělali jasno, jak má proces začít, probíhat a skončit, a odkud a kam má směřovat.

2. Krok – Diagram plavecké dráhy

V druhém kroku pak řešíte oddělení, ve kterých se proces bude odehrávat a také jeho časový průběh. Grafické ztvárnění připomíná dráhy v plaveckém bazénu a může mít i několik verzí, které postupně ladíte.

3. Krok – Kompletace plánování

Ve chvíli, kdy máte celý proces zmapovaný, a již obsahuje nejen oddělení, ale také jednotlivé role, které ho budou vykonávat, vstupujete do kroku 3. Při ztvárnění procesu nemusíte vždy používat UML jazyk, uveďte ale v takovém případě legendu, aby mu všichni porozuměli. Výhodné je vyčlenit si jednu stěnu v kanceláři a vytisknutý proces na ni umístit.

Podívejte se na jednotlivé případy kroků z praxe.

https://vimeo.com/741790652/f49d230397

Post a comment

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.