Dopis sobě

Dobrý den!

Věnujte prosím trochu času sami sobě a použijte tento prostor pro tvorbu vaší budoucnosti.
Napište si dopis, který chcete číst na konci studia Just Grow tak, že budete číst o tom, co se po
dobu vašeho studia Just Grow stalo. Dopis pište prosím tak, že se nyní díváte do budoucnosti
a tento váš pohled spojte s tím, proč vlastně procházíte Just Grow studiem, co chcete, aby se
během studia změnilo a stalo.

Tedy budete psát v minulém čase, o tom, co vás teprve čeká.

Pomocné otázky:
• Co očekávám od studia Just Grow?
• Co se změní v průběhu studia Just Grow?
• Čeho chci dosáhnout tímto studiem?
• Na co se díky studiu Just Grow těším?

Sepsaný dopis sobě odešlete na studijní oddělení a svému studijnímu trenérovi (pokud ho máte).