Možnosti ukončení studia UAM Copy

Pro ty, kteří uzavřeli smlouvu o vzdělávání s University of Applied Management