Modulová práce

Modulová práce:
  1. Vezměte všechny výsledky svého praktikování v rámci celého modulu 3. Vytvářím už jen zdravé vztahy a přátelství a sdílejte je svému Studijnímu trenérovi.
  2. Na základě zpětné vazby od Studijního trenéra sepište modulovou práci, kterou s ním v průběhu psaní konzultujte.
  3. Podstatné je zaznamenat vaše posuny, výsledky, změny a uvědomění (vaše výsledky praktikování budou určitě jiné teď než na začátku modulu).