Zadání úkolu – Ego-stavy

Úkol:
  1. Stáhněte si dotazník a vyplňte. Dotazník automaticky vyhodnotí, který ego-stav je pro vás dominantní.
  2. Následně sepište, co vám tento úkol přinesl a co jste si díky němu uvědomili.
  3. Výsledky sdílejte svému Studijnímu trenérovi.