Zadání úkolu – Konstruktivní komunikace

Úkol:
  1. Praktikujte přímou komunikaci prozatím mezi rodinou, přáteli, známými a kamarády.
  2. Praktikujte nepřímou komunikaci v profesním prostředí.
  3. Výsledky svého praktikování sepište a následně sepište svému Studijnímu trenérovi.