Zadání úkolu – Popis vlastní role

Kompletní popsání svojí role:

  • Smysl
  • Zařazení v organizaci (kdo je nadřízený a podřízený, s kým spolupracuje)
  • Povinnosti/Zodpovědnosti (práva)
  • Výsledky (s jakou hodnotou, jak často a komu budou interpretované)