Zadání úkolu – Prezentování

Úkol:
  1. Připravte si prezentaci v souladu se smyslem přednesu.
  2. Připravte se na publikum.
  3. Propraktikujte a natočte se u toho.
  4. Získejte zpětnou vazbu od audience.
  5. Výsledky svého praktikování sepište a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.