Zadání úkolu – Přítomnost a Koncentrační cvičení

Úkol:
  1. Praktikujte koncentrační cvičení.
  2. Sepište, jak vám koncentrační cvičení pomohlo a co jste si během praktikování uvědomili.
  3. Výsledky sdílejte svému Studijnímu trenérovi.