Zadání úkolu – Vnímání a nesouzení

Úkol:
  1. Praktikujte vnímání a nesouzení.
  2. Dovolte si na vybranou dobu, role či vztahy být tím, kdo nesoudí. Buďte tím, kdo nechává druhému jeho příběh. Mluvte, pokud je to pro druhé obohacující. Dovolte si přestat být tím, kdo se musí ke všemu vyjadřovat, všechno komentovat, hodnotit nebo soudit. Dovolte si být tím, kdo mlčí.
  3. Výsledky svého praktikování sepište a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.