Zadání úkolu – Vztah

Úkol:
  1. Zamyslete se nad tím, s kým máte jaké vztahy? Začněte s těmi, na kterých vám nejvíce záleží:
    • pokud je daný vztah podle vašich představ a v pořádku – určete, proč tomu tak je. Co je na tomto vztahu právě to, co funguje, čím je to způsobené;
    • pokud není daný vztah podle vašich představ a v pořádku, ale chcete ho zlepšit – určete si strategii, jak toho docílit. Budete posilovat empatii, sdílení? Pracovat na důvěře? Určete, jak vztahy ozdravíte.
  2. Začněte na vztazích pracovat vědomým způsobem, ne intuitivně.
  3. Výsledky svého praktikování sepište a následně sdílejte svému Studijnímu trenérovi.