Úvodní video

Vážení účastníci,

vítáme Vás u kurzu pro prodejce vyhrazených léčiv.​ Po celou dobu vás bude provázet odborný garant Mgr. Lucie Viktorová.

Projdete 31 témat, rozdělených do tří bloků:

     – legislativa

     – humánní vyhrazená léčiva

     – veterinární vyhrazená léčiva.

U každého tématu najdete odborně zpracovaný text, video kterým vás provází Mgr. Lucie Viktorová a u každého tématu naleznete shrnutí, které je důležité pro úspěšné zvládnutí testu. Pro úspěšné absolvování celého kurzu je nutné projít všechna témata a lekce (označit je jako “hotová”). Jedině poté Vám může být závěrečný test spuštěn.

Pojďte do toho s námi.