fbpx

Úvodní video

Vážení účastníci,

vítáme Vás u kurzu pro prodejce vyhrazených léčiv.​ Po celou dobu vás bude provázet odborný garant Mgr. Lucie Viktorová.

Projdete 31 témat, rozdělených do tří bloků:

     – legislativa

     – humánní vyhrazená léčiva

     – veterinární vyhrazená léčiva.

U každého tématu najdete odborně zpracovaný text (ten si můžete stáhnout ve formátu PDF), video kterým vás provází Mgr. Lucie Viktorová a na konci každého tématu naleznete cvičení, v němž je jen jedna správná odpověď. Pro úspěšné absolvování celého kurzu je nutné správně odpovědět na všech 31cvičení, pokud nebude odpověď správná je možné cvičení opakovat.

Pojďte do toho s námi.