Dokumenty ke studiu Copy

Zde naleznete ke stažení veškerou potřebnou dokumentaci ke studium. Naleznete zde dvě sekce – směrnice a vzory prací a šablony.

Ve směrnicích naleznete směrnici o modulových a závěrečných prací a veškeré potřebné informace se jich týkající. Dále směrnici o přijímacím řízení a průběhu studia a nakonec směrnici popisující přerušení či vyloučení ze studia.

Ve vzorech prací a šablonách naleznete vzor disertační a modulové práce pro inspirace a také šablonu pro psaní prací. Tu si stáhněte a využívejte jí vždy při psaní modulových prací a v závěru studia při psaní disertační práce.